Home » Meer info

Links

NB: TTEAM® en TTouch® zijn beschermde namen en mogen alleen gebruikt worden door gecertificeerde TTEAM® Practitioners.

Natuurlijk mag je wat je leert op een cursus gebruiken om anderen te helpen, heel graag zelfs, je mag echter pas TTEAM® workshops geven als je practitioner bent.

Boeken

Linda Tellington-Jones heeft een verschillende boeken geschreven. Haar boek “Gedrag en Omgang met Paarden”, is in het Nederlands vertaald maar helaas helemaal uitverkocht.
Het boek is wel in het Engels verkrijgbaar: The ultimate Horse Behaviour and Training Book.
In dit boek wordt de Tellington TTouch methode heel uitgebreid beschreven met veel tips voor probleempaarden.

  • Riding with Linda Tellington-Jones, Linda Tellington-Jones, Andrea Pabel, Hilmar Pabel
  • Getting in TTouch. Understand and Influence your Horse’s Personality, Linda Tellington-Jones & Sybil Taylor, Trafelgar Square Publishing, ISBN 1-57076-018-7 > Nederlandse vertaling: De persoonlijkheid van uw paard, begrijpen en beinvloeden met de TTouch methodE, Linda Tellington-Jones, Hoefslag UITVERKOCHT
  • Improve Your Horse’s Well-Being; a step-by-step Guide to TTouch and TTeam Training, Linda Tellington-Jones, Kenilworth Press, herdruk 2000, ISBN 1-57076-133-7
  • Know Your Horse inside out, Sarah Fisher, David&Charles Limited, isbn-13:978-0-7153-2231-4
  • The Ultimate Horse Behaviour and Training book, Linda Tellington-Jones, Kenilworth Press,2006, ISBN 1-872119-99-9 > Nederlandse vertaling: Gedrag en training van paarden. De complete Tellington methode, met A-Z probleemoplosser, Linda Tellington-Jones & Bobbie Lieberman, 2006 UITVERKOCHT
  • TTouch for Healthcare, The Health Professional’s Guide to Tellington Ttouch, Cecilia Wendler & Linda Tellington-Jones, eigen uitgave
  • Dressage with Body Mind & Soul, Linda Tellington-Jones
  • All Wrapped Up for Horses, Robyn Hood & Mandy Pretty, eigen uitgave